XclimbingShop

                    
  
 
:
        
   
  |     |  
 
 (      )
 
  

Πρωταρχικ μλημα της εταιρεας εναι η παρθεση των ρων που διπουν τα δικαιματα και τις υποχρεσεις του XclimbingShop.com προς λους εσς που θα επισκεφθετε τις ιστοσελδες του και που σκοπ χει την ενημρωσ σας για τα δικ σας δικαιματα και υποχρεσεις και την καλτερη εξυπηρτησ σας στην αναζτηση και απκτηση των προντων που επιθυμετε να αγορσετε απ το κατστημ της.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαρατητη προπθεση για την ναρξη της μεταξ μας συνδιαλλαγς εναι η γνωστοποηση απ πλευρς σας κποιων προσωπικν σας στοιχεων. ταν κνετε μια παραγγελα, θα σας ζητσουμε το πλρες ονοματεπνυμ σας, τη διεθυνση στην οποα θα αποσταλον τα πωλομενα προντα, τον αριθμ του σταθερο σας τηλεφνου ( ποιο λλο τηλφωνο θλετε το οποο θα χρησιμοποιηθε για την καλτερη εξυπηρτηση σας), την ηλεκτρονικ σας διεθυνση (e-mail address) κ.λπ. και στην περπτωση που επιλξετε οι πληρωμς σας να γνονται μσω πιστωτικς κρτας και τον αριθμ και την ημερομηνα λξεως της.


Το  XclimbingShop.com, ακολουθντας απαργκλιτα τις αρχς της προστασας των προσωπικν δεδομνων που προβλπονται απ τους σχετικος νμους και διεθνες συμβσεις δεν πρκειται να προβον σε οποιαδποτε αθμιτη και χωρς την προηγομενη γκρισ σας χρση.

 

Το XclimbingShop.comμε κανναν τρπο δεν αποκαλπτει, δημοσιοποιε, πωλε, ανταλλσσει τα προσωπικ στοιχεα και τις πληροφορες που μας εμπιστεεστε. Εξαιρετικ μπορε να δημοσιοποιηθον προσωπικ σας στοιχεα απ την εταιρεα, τηρουμνης πντα της προβλεπμενης απ το νμο διαδικασας ταν τοτο επιβλλεται απ Δημσια Αρχ, δικαστριο κλπ.

Το επιφυλσσεται του δικαιματος του να ενημερνει τους προμηθευτς του με στατιστικς καταστσεις πωλσεων XclimbingShop.comοι οποες μως σε καμα περπτωση δεν θα περιχουν προσωπικ στοιχεα που μπορε να οδηγσουν σε αναγνριση ατμων. Επσης μπορετε οποτεδποτε να προβετε εφσον υπρχει λγος στην αλλαγ των προσωπικν στοιχεων που μας χετε γνωστοποισει και να περιορσετε ακυρσετε τη χρση κποιων απ τα στοιχεα αυτ (πχ ο αριθμς της πιστωτικς σας κρτας) με τη συμπλρωση της σχετικς ηλεκτρονικς φρμας.

 

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΤΩΝ

Στις τιμς που αναγρφονται στους σχετικος καταλγους δπλα απ κθε προν περιλαμβνεται το ΦΠΑ (19%). Οι τιμς αυτς αυτς αφορον τις ποστητες οι οποες εναι διαθσιμες στην αποθκη μας, εν το XclimbingShop.comεπιφυλσσεται του δικαιματς του να αναπροσαρμζει τις τιμς.

 
ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Διαθεσιμτητα: Για λα τα προντα που περιχονται στους καταλγους του υπρχουν σαφες ενδεξεις για την διαθεσιμτητα της αποθκης μας. τσι θα μπορετε πολ εκολα να διαπιστσετε πριν κνετε την παραγγελα σας ποια απ τα προντα μας εναι διαθσιμα στις αποθκες μας και μεσα παραδοτα, ποια προντα δεν εναι μεν μεσα διαθσιμα αλλ περιμνουμε σε καθορισμνη ημερομηνα να τα παραλβουμε απ τους προμηθευτς μας και τλος ποια προντα δεν εναι διαθσιμα αλλ αναμνουμε ενημρωση απ τους προμηθευτς μας για την ακριβ ημερομηνα παραλαβς τους. Παρ' λα αυτ εσες μπορετε να μας στελετε την παραγγελα σας ακμα και για προντα που δεν εναι διαθσιμα στις αποθκες μας και εμες θα επικοινωνσουμε μαζ μσω e-mail /και τηλεφνου, εντς ελογου χρονικο διαστματος, στε να σας ενημερσουμε για τον πιθαν χρνο παραλαβς του προντος απ τον προμηθευτ και την εν συνεχεα παρδοσ του σε σας. Στην περπτωση αυτ, χετε τη δυναττητα, εφσον κρνετε τι το χρονικ αυτ διστημα δεν σας ικανοποιε, να ζητσετε την ανκληση παραγγελας του εν λγω προντος.

 

Σε κθε περπτωση πρπει να γνει σαφς τι ο ανωτρω χρνος παρδοσης της παραγγελας σας εξαρτται και απ τη διαθεσιμτητα των προντων που υπρχει στις αποθκες μας.

 

Επιπλον σας παρχουμε τη δυναττητα να επιλξετε αν επιθυμετε να παραλβετε λα τα προντα, που ενδεχομνως λγω της διαφορετικς διαθεσιμτητς τους θα χουν και διαφορετικ χρνο παρδοσης, με μια αποστολ στον τπο παρδοσης τους στην απτερη ημερομηνα και μλις καταστε δυνατ να παραδοθον στην υπηρεσα ταχυμεταφορν να παραλαμβνετε με τμηματικς παραδσεις τα ανλογα με το χρνο που μπορον να σας παραδοθον.

2. Ανωτρα βα: Αν για λγους ανωτρας βας (π.χ. κακς καιρικς συνθκες, απεργες κλπ) δεν εναι δυνατ να σας παραδσουμε τα προντα εντς του προκαθορισμνου χρνου θα σας ενημερσουμε μσω e-mail, προκειμνου να μας δηλσετε αν επιθυμετε, υπ' αυτς τις συνθκες, την ολοκλρωση της παραγγελας σας.  

 

3. Ευθνη XclimbingShop.com: To XclimbingShop.com δεν ευθνεται για ελαττματα κακ ποιτητα των προντων που διαθτει στους πελτες του. λα τα προντα παραλαμβνονται απ τους προμηθευτς συσκευασμνα. Σε περπτωση πντως που στις παραδιδμενες ποστητες αποδεδειγμνα ανευρεθε ελαττωματικ προν διατηρετε το δικαωμα επιστροφς του με δυναττητα αντικατστασς του με δικ μας ξοδα αποστολς επιστροφς των χρημτων σας.

Το XclimbingShop.com δεν ευθνεται για οργανωμνη επθεση απ hackers με σκοπ την κλοπ προσωπικν στοιχεων  χρηστν, αλλ ακμα και σε αυτν την περπτωση οι χρστες πιστωτικν καρτν διασφαλζονται μιας και στο σστημα δεν αποθηκεεται ο κωδικς CVV των καρτν.

 

4. Διαφημιστικ μηνματα: Το XclimbingShop.com παρχει τη δυναττητα στους χρστες του να επιλξουν την πληροφρησ τους για τα να προντα που διαθτει στην αγορ και για λλες τυχν προσφορς, διακανονισμος πληρωμς κλπ με την αποστολ διαφημιστικν - ενημερωτικν μηνυμτων στην ηλεκτρονικ ταχυδρομικ τους διεθυνση δια του τηλεφνου. Το XclimbingShop.com δεν θα χρησιμοποισει καταχρηστικ την παραπνω υπηρεσα του. Δδεται δε πντοτε στους χρστες η δυναττητα διακοπς της λψης διαφημιστικν μηνυμτων.

 

5. Cookies: πως τα περισστερα sites στο διαδκτυο τσι και στο XclimbingShop.com χρησιμοποιομε cookies τσι στε να χουμε πρσβαση σε ορισμνες πληροφορες κθε φορ που περιηγεστε με κποιον web browser στο κατστημα μας. Χωρς την χρησιμοποηση των cookies θα ταν αδνατον να σας προσφρουμε σημαντικς υπηρεσες πως: κατσταση παραγγελιν, προσωπικς ρυθμσεις,αποθκευση αντικειμνων στο καλθι.

Τα Cookies εναι αλφαριθμητικ αρχεα που μεταβιβζουμε στον σκληρ δσκο των υπολογιστν σας διαμσου του διαδικτου σας τσι στε να σας προσφρουμε υπηρεσες πως αυτς που αναφρθηκαν παραπνω. Στις ρυθμσεις του browser σας μπορετε να επιλξετε να εμποδσετε τον browser σας απ το να δχεται να cookies να σας ρωτει κθε φορ που να νο cookie πρκειται να εγκατασταθε στον σκληρ σας δσκο. Παρ’ λα αυτ θα πρπει να γνωρζετε πως αν επιλξετε να εμποδζετε τα cookies απ το να αποθηκευτον στον σκληρ σας δσκο δεν θα μπορετε να χρησιμοποισετε κποιες υπηρεσες του καταστματος μας.

6. Τροποποηση των ρων του παρντος: Το XclimbingShop.comδιατηρε το δικαωμα να τροποποιε να ανανενει τoυς ρους και τις προποθσεις συναλλαγν.

7. Ισχον Δκαιο: λες οι συναλλαγς που πραγματοποιετε μσω του XclimbingShop.comδιπονται απ το Διεθνς και Ευρωπακ δκαιο που ρυθμζει θματα σχετικ με το λεκτρονικ εμπριο καθς επσης και απ το Νμο περ προστασας των καταναλωτν (Ν. 2251/1994) που ρυθμζει θματα σχετικ με τις πωλσεις απ απσταση.

 
Loading...